Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

Chưa có bao giờ (sếp) đẹp như hôm nay. Qua xin sếp nghỉ phép , thấy sếp bưng một hộp cốm Hà Nội đi ra, chìa cho mình . Nghe lý do nghỉ phép , Sếp nói okie, ủng hộ liền ... Vui thiệt.

6 nhận xét:

Dấu chân..

Flag Counter