Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Sắc quê


Gần Tết, thấy mọi người nao nức chuẩn bị về thăm quê, lòng cũng xôn xao . Mặc dù bây giờ ... "đường về quê xa lắc lê thê..."
Tìm đến nơi còn chút sắc quê để mà nhớ vậy...Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter