Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009


Mơ agrandir

Này anh,

Nếu mơ làm lá cỏ,

Hãy là nhành lộc biếc

Soi trong mắt em xanh.

o0o

Nếu mai ta không còn

Sẻ chia từng trăn trở,

Hãy như là chiếc lá

Rơi nhẹ bến đời nhau.

Tags: | Modifier des tags
mercredi, 21 novembre 2007 - 15:31 (ICT) Modifier | Supprimer | Lien permanent | 6 commentaires

1 nhận xét:

Dấu chân..

Flag Counter