Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Không đề

Một hôm, vào Blog bạn Tịnh Bối, tôi đọc được một đoạn entry như sau:
"...Vậy thì hãy hôn người ta yêu trong chánh niệm, hãy nhìn ngắm bông hoa bên đường nhưng cũng đừng quên tất cả đều không nhơ cũng không sạch, không tồn tại một mình hoặc vĩnh viễn. Một khi có một mất mát nào đó trong đời, đừng đau đớn quá độ vì thật sự tất cả vẫn còn đó và trong cuộc sống vô thường, hãy giữ lấy trong tâm 2 câu kinh:
Sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc "

Tôi đã để lại comment:
"...Sắc là không, không là sắc
Sắs sắc không không, chẳng hiểu gì."


Và bạn Tịnh Bối đã reply:
" Không hiểu tức là hiểu rồi. Hiểu rồi tức là không hiểu "


Cám ơn bạn Tịnh Bối đã có một hồi đáp thật tuyệt vời!( Xin phép bạn Tịnh Bối được trích đoạn entry trên và cám ơn bạn nhiều nhé...)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter