Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Mãn khaiSáng mồng bảy, chậu mai nhà như đạt độ mãn khai, rực một sắc vàng...

Xuân muộn ? Hay là mùa Xuân vẫn còn ở lại...?Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dấu chân..

Flag Counter